ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. A bérleti szerződést a Frédo Tourist utazási iroda köti szerződő félként.
A foglalási lapon történő előzetes bejelentkezésével a Bérlő kérelmezi egy nyaraló vagy apartman kibérlését.

2. A bérlet kezdete általában szombat 15-19 óra, a bérlet vége szombat 10 óra.

3. A jelentkezési lap Bérlőhöz való eljuttatásával, ill. kézhezvételével esedékessé válik a megállapodás szerinti bérleti díj 30 % -ának foglalóként való kifizetése. A fennmaradó összeg a Frédo Tourist utazási irodában fizetendő érkezéskor, készpénzben. Amennyiben az előleg 3 napon belül nem érkezik meg a jelentkezési lapon feltüntetett címre, úgy a Bérlő jelentkezését sajnos stornóznunk kell.

4. A szálláshelyen csak a foglalási lapon feltüntetett számú személyek lakhatnak. A személyek száma nem haladhatja meg az objektum leírásában megengedett létszámot.

5. Érkezés és távozás a jelentkezési lapon megadott időpontok szerint. A szerződésben meghatározott érkezési illetve távozási időponttól eltérő érkezésről illetve távozásról feltétlenül értesíteni kell a Frédo Tourist utazási irodát.

6. A Bérlő felelős a bérelt szálláshelyen a rendért és tisztaságért. Gondosan kell kezelni a bérelt szálláshelyet és a bérleti idő végén rendes, és tiszta állapotban kell átadnia. A Bérlő felelős a bérelt szálláshelyen és tartozékain esett valamennyi kárért. (Kár esetén a bérbeadó azonnal értesítendő.) A Bérbeadó a tartósan másokat, zavaró vendégeket a Bérlővel való megbeszélés nélkül kiutasíthatja a lakásból.

7. Ha a Bérlő bármilyen okból visszalép a szerződéstől, a befizetett szállásdíj előleg összege megegyezik a visszamondás összegével, így az nem jár vissza.

8. Ha a bérelt szálláshelyet előre nem látható okokból nem lehet rendelkezésre bocsátani (vis major), akkor a Bérlő bármikor visszaléphet a szerződéstől vagy elfogadhat egy pótobjektumot. Visszalépés esetén a Bérlő által már befizetett összeg kerül visszatérítésre. Ha egy pótajánlat elfogadása történik, akkor új ármegállapításra kerül sor, amely esetben az árkülönbség jóváírásra illetve utólagos ráterhelésre kerül sor.

9. A bérleti szerződés felöleli a megnevezett szálláshelyet a leírásában szereplő összes tartozékkal. Ha a bérlőnek a házakkal - érkezéskor - problémái vannak, a Frédo Tourist utazási iroda megpróbál minden lehetőt megtenni, hogy a problémát megoldja, illetve enyhítse.

10. Háziállatokat csak kifejezett beleegyezés és írásos visszaigazolás mellett szabad a szálláshelyre vinni.

11. A jogi vitákra, amelyek a jelen üzleti feltételekből valamint az ezek alapján megkötött szerződésekből erednek, a Magyar Jog érvényes.